Presentation skills: a practical guide to better speaking

Ký hiệu xếp giá
808.51 M271
Dewey
808.51
Xuất bản
3. - Boston: Thomson Course Technology, 2000
Mô tả
96tr ; 25 cm
ISBN
9781418889128
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Presentation skills
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Assessing Your Skills; Planning Your Presentation; Slides and Other Visual Aids; New Technology for Presentation; Preparing Your Presentation; Delivering Your Presentation with Energy and Composure.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000440  Còn  Rỗi          
200000470  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5745