Coping with workplace grief : dealing with loss, trauma, and change

Ký hiệu xếp giá
658.385 J46
Dewey
658.385
Xuất bản
2. - Boston: Thomson Course Technology, 2005
Mô tả
92tr ; 25 cm
ISBN
9781560526766
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Workplace, Employees
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Sources of Loss and Grief in the Workplace; The Complexities of Grief; The Effects of Grief on Employees; Helping Employees Cope.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000313  Còn  Rỗi          
200000415  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 4870