Communication skills for leaders: delivering a clear and consistent message

Ký hiệu xếp giá
658.13 D295
Dewey
658.13
Xuất bản
3. - Boston: Thomson Course Technology, 2006
Mô tả
94tr ; 25 cm
ISBN
9781418864903
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Communication skills, leaders
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Keys to Effective Interpersonal Communication; Choosing Positive Communication habits; Developing the Nine Behavioral Skills.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000429  Còn  Rỗi          
200000485  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 15670