A manager’s guide to OSHA: what every manager should know

Ký hiệu xếp giá
658.382 T662
Dewey
658.382
Xuất bản
2. - Boston: Thomson Course Technology, 2006
Mô tả
99tr ; 25 cm
ISBN
9781418862602
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
OSHA, manager
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: The Federal Occupational Safety and Health Act; Anticipating OSHA Inspections.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000374  Còn  Rỗi          
200000457  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 13400