Guia OSHA del gerente: lo que todo gerente debe saber

Ký hiệu xếp giá
658.382 T662
Dewey
658.382
Xuất bản
2. - Boston: Thomson Course Technology, 2006
Mô tả
103tr ; 25 cm
ISBN
9781426090837
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
OSHA
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: La Ley Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo; Preparacion Para las Inspecciones de la OSHA.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000468  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14567