Behavior-based interviewing: selecting the right person for the job

Ký hiệu xếp giá
658.311 F564
Dewey
658.311
Xuất bản
1. - California: Thomson Course Technology, 2000
Mô tả
114tr ; 25 cm
ISBN
9781560525837
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
interviewing
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Gather Information; Conduct the Interview; Interpret Behavior; Follow-Up.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000404  Còn  Rỗi          
200000488  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3333