High season: English for the hotel and tourist industry

Ký hiệu xếp giá
428.2402433 H2636h
Dewey
428.2402433
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 1994
Mô tả
176tr ; 28 cm
ISBN
9780194513081
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh chuyên ngành, du lịch
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Types of accommodation; Hotel Facilities; Staffing and internal organization; Reservations and check-in; Hotel and restaurant services; Money matters; Dealing with complaints; Off-site services; The business traveller; Conferences; Tour operation-planning; Tour operation-execution.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000937  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13091