New cutting edge: elementary. Students' book

Ký hiệu xếp giá
428.24 C9737n
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Harlow: Pearson Education, 2005
Mô tả
175tr ; 30 cm
ISBN
9781405830010
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language, tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: what English do you know; people and places; you and your; everyday life; loves and hates; getting from a to b; eating and drinking; extraordinary; fact or fiction; buying and selling; street life; the world around us; a weekend away; learning for the future; keeping in touch; going places.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000984  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3822