Commerce 1. Student's book

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 H6825c
Dewey
428.2402465
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2006
Mô tả
135tr ; 28 cm
ISBN
9780194569750
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng anh thương mại, tiếng Anh kinh doanh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: The business environment; The company; Travel; Sport; Sales; Cultural awareness; Advertising; Fashion and style; Technology; Job satisfaction; Market research; Bright ideas; Dealing with people; Getting a job.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000856  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13069