Developing tactics for listening

Ký hiệu xếp giá
428.34 R5162d
Dewey
428.34
Xuất bản
2. - New York: Oxford University Press, 2003
Mô tả
97tr ; 28 cm
ISBN
9780194384551
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, nghe
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: The weekend; City transportation; Renting a car; Parties; Rextaurants; Shopping; Air travel; Health problems; Work and jobs; Keeping fit; Invitations; Small talk; Hobbies and pastimes; Shopping problams; Hetel services; Movies; Fears; Telephone messages; Touring a city; Airports; Hotels; Traffic; Roommates; Travel.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000703  Còn  Rỗi          
200000819  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5078