Adventures. Student's book. Elementary

Ký hiệu xếp giá
428.24 W544a 2002
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2002
Mô tả
128tr ; 28 cm
ISBN
9780194376617
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes topics: Time out; Communicate; Prizes; The elements; Into the future; Pop; In the city; fear; Superhuman; The material world.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000648  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14641