Business explorer 2. Student's book

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 K696b 2
Dewey
428.2402465
Xuất bản
1. - Cambridge: Cambridge University Press, 2002
Mô tả
110tr ; 28 cm
ISBN
9780521777766
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh kinh doanh, tiếng Anh thương mại
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Greeting visitors; Companies; Occupations; Products; Comparing services; Systems; Messages; Appointments; Meetings; Negotiating; Money; Marketing; Socializing; Presenting information; Trends.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000966  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3602