American cutting edge. Level 1. Students' book

Ký hiệu xếp giá
428.24 C9737a 1
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Hong Kong: Longman, 2004
Mô tả
127tr ; 30 cm
ISBN
9789620056277
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: nice to meet you; around the world; in a different country; around town; home, work and family; we both like;your time; people are amazing; now and then; creative people; going away; spending money.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000848  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13396