American cutting edge. Level 2. Student's book

Ký hiệu xếp giá
428.24 C9737a 2
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Hong Kong: Longman, 2004
Mô tả
159tr ; 30 cm
ISBN
9789620056284
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: people and places; you and yours; something in common; loves and hates; getting from a to b; eating and drinking; extraordinary; fact or fiction; buying and selling; the world around us; a day out; keeping in touch; places to go; english for the future.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000896  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13646