Market leader: pre-intermediate business English practice file

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 R7274m 2001
Dewey
428.2402465
Xuất bản
1. - Harlow: Pearson Education, 2001
Mô tả
96tr ; 30 cm
ISBN
9780582507234
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, thương mại, kinh doanh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Careers; Selling online; Companies; Great ideas; Stress; Entertaining; Marketing; Planning; Managing; Conflict; New business; Products.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000945  Còn  Rỗi          
200001009  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8103