First certificate masterclass. Workbook with key

Ký hiệu xếp giá
428.24 H1534fi 2004
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Oxford; New York: Oxford University Press, 2004
Mô tả
95tr ; 30 cm
ISBN
9780194386265
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: The sexes; Compulsion; Talents; Appearances; Foreign parts; The mind; Free time; Media; Around us; Innovation; Communication; Society.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000928  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14311