Market leader: advanced business English practice file

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 R7274m 2006
Dewey
428.2402465
Xuất bản
1. - Harlow: Pearson Education, 2006
Mô tả
95tr ; 30 cm
ISBN
9780582854642
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng anh, thương mại, kinh doanh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Being international; Training; Partnerships; Energy; Employment trends; Business ethics; Finance and banking; Consultants; Strategy; Doing business online; New business; Project management.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000959  Còn  Rỗi          
200000997  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6738