College writing: from paragraph to essay

Ký hiệu xếp giá
808.042 Z53c
Dewey
808.042
Xuất bản
1. - Oxford: Macmillan, 2003
Mô tả
107tr ; 28 cm
ISBN
9780333988534
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, viết
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: process writing; getting ready to write; the structure of a paragraph; descriptive and process paragraphs; opinion paragraphs; comparison/ contrast paragraphs; problem/solution paragraphs; the structure of an essay; outlining an essay; introductions and conclutions; unity and coherence; essay for examinations.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000860  Còn  Rỗi          
200001134  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 13956