New edition Market leader: upper intermediate business English practice file

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 R7274n 2006
Dewey
428.2402465
Xuất bản
New ed. - Harlow: Pearson Education, 2006
Mô tả
112tr ; 30 cm
ISBN
9781405813402
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, kinh doanh, thương mại
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Communication; International marketing; Building relationships; Success; Job satisfaction; Risk; E-commerce; Team building; Raising finance; Customer service; Crisis management; Management styles; Takeovers and mergers; The future of business.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001176  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8476