BEC preliminary testbuilder

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 A442b
Dewey
428.2402465
Xuất bản
1. - Macmillan, 2004
Mô tả
160tr ; 27 cm
ISBN
9781405018333
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, thương mại, kinh doanh, Business English Certificate
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book provides students with the information and practice they need to pass BEC Preliminary. It offers teachers and students an encouraging and accessible way to prepare for the exam and may be used as part of business English course or as a self-access programme for students preparing for the exam on their own.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001017  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14092