First certificate expert. Coursebook

Ký hiệu xếp giá
428.24 B4338
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Harlow: Pearson/Longman, 2003
Mô tả
224tr ; 30 cm
ISBN
9780582469266
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: lifestyles; careers; the world around us; challenges; discovery; the arts; festivals and traditions; education; our natural heritage; sport; invention; sound and vision; what's in fashion; the important things in life; the consumer; out and about; well-being; getting your message across; how do i look; hobbies; spending money; going out; health and fitness; the media.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000924  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5897