Connect: student's book 4

Ký hiệu xếp giá
428.24 R5162c 4
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2004
Mô tả
135tr ; 28 cm
ISBN
9780521676069
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: My life; The future; Plans; People; Entertainment; Experiences; Teen time; Dreams and reality.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000837  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 9649