Quest 3: reading and writing

Ký hiệu xếp giá
428.24 H3337q 3
Dewey
428.24
Xuất bản
2. - New York: McGraw-Hill, 2007
Mô tả
333tr ; 26 cm
ISBN
9780071261340
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc hiểu, bài luận
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Cultural anthropology; physical anthropology; Developing nations; The global economy; The nature of poetry; Heroes in literature; Endangered Species; Human ecology.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001120  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1746