Quest 1: reading and writing

Ký hiệu xếp giá
428.24 H3337q 1
Dewey
428.24
Xuất bản
2. - New York: McGraw-Hill, 2007
Mô tả
189tr ; 26 cm
ISBN
9780071261326
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc hiểu, bài luận
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Career planning; The free enterprise system; Animal behavior; Nutrition; From settlement to independence; A changing nation 1850-1900.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001135  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1173