Quest 2: reading and writing

Ký hiệu xếp giá
428.24 H3337q 2
Dewey
428.24
Xuất bản
2. - Boston: McGraw-Hill, 2004
Mô tả
189tr ; 26 cm
ISBN
9780071261333
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc hiểu, bài luận
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Doing business internationally; The Global Economy; Themes and purposes; The Ancient world: egypt; States of consciousness; Abnormal psychology; Medicine and drugs: addictive substances; The mind-body relationship.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001131  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 990