In company: elementary

Ký hiệu xếp giá
428.2402456 C611i 2004
Dewey
428.2402456
Xuất bản
1. - Oxford: Macmillan, 2004
Mô tả
143tr ; 30 cm
ISBN
9780333933503
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh thương mại, tiếng Anh kinh doanh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Who are you; I'm on the train; Daily routine; Correspondence; Eating out; Conference centres; Sell yourself; Crime and coffe; A good day; Hotels; Carry-on travel; The weather; Getting there; Trends; The journey from hell; Throwing a sickie; Changing times; It won'n work; Who's calling; Business e-mails.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000638  Còn  Rỗi          
200000943  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8370