New Headway English course. Beginner. Teacher's book

Ký hiệu xếp giá
428.0076 M3422b 2002
Dewey
428.0076
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2002
Mô tả
147tr ; 28 cm
ISBN
9780194376341
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
New Headway, English
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
New Headway Beginner is its usefulness for the survival of a low-level student in an English - speaking environment. The book provides a package that will fit neatly in the suitcase.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001055  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3568