Mosaic 2. Listening/speaking

Ký hiệu xếp giá
428.34 F385m
Dewey
428.34
Xuất bản
Silver ed.. - New York: McGraw-Hill Companies, 2007
Mô tả
258tr ; 26 cm
ISBN
9780071258401
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, nghe, nói
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: language and learning; danger and daring; gender and relationships; aesthetics and beauty; transitions; the mind; working; breakthroughs; art and entertainment; conflict and resolution.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001109  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14034