Interactions 2. Reading

Ký hiệu xếp giá
428.64 H3337i
Dewey
428.64
Xuất bản
Silver Ed.. - New York: McGraw-Hill Companies, 2007
Mô tả
248tr ; 26 cm
ISBN
9780071258289
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: education and student life; city life; business and money; jobs and professions; lifestyles around the world; global connections; language and communication; tastes and preferences; new frontiers; ceremonies.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001040  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3653