American headway 1. Workbook

Ký hiệu xếp giá
428.24 S676a
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - New York: Oxford University Press, 2001
Mô tả
154tr ; 28 cm
ISBN
9780194353762
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Its usefulness for the survival of a low-level student in an English - speaking environment. The book provides a package that will fit neatly in the suitcase.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000933  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4684