Tapestry listening & speaking 1

Ký hiệu xếp giá
428.34 B4794t
Dewey
428.34
Xuất bản
1. - Boston: Heinle & Heinle, 2000
Mô tả
277tr ; 26 cm
ISBN
9780838400098
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, nghe, nói
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Meetings and Greetings; Finding your way; A full life; It's raining; Cats and Dogs; To your health; A human rainbow; My hero; Get a job; All in the family; The future is now.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001050  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6127