Tapestry listening & speaking 2

Ký hiệu xếp giá
428.34 G4756
Dewey
428.34
Xuất bản
1. - Boston: Heinle & Heinle, 2000
Mô tả
245tr ; 26 cm
ISBN
9780838400166
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, nghe, nói
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: The whole world is your classroom; Change and choice; This is who I am; Health: getting the most out of life; When sultures meet; What do you mean, throught and communication; Making friends and finding love; Tell me what i want: advertising... and shopping; What's in the news; Planethood.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001114  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8802