New headway. Intermediate. Student's book

Ký hiệu xếp giá
428.24 S676n 2003
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2003
Mô tả
159tr ; 28 cm
ISBN
9780194387507
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: It's a wonderful world; Get happy; telling tales; Doing the right thing; On the move; I just love it; The world of work; Just imagine; Relationships; Obsessions; tell me about it; Life's great events.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001053  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7901