New headway English course. Pre-intermediate. Student's book

Ký hiệu xếp giá
428.24 S676n
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2000
Mô tả
159tr ; 28 cm
ISBN
9780194366700
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Getting to know you; The way we live; It all went wrong; Let's go shopping; What do you want to do; Tell me! What's it like?; Famous couples; Do's and don'ts; Going places; Scared to death; Things that changed the world; Dreams and reality; Earning an living; Love you and leave you.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001156  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3686