New headway English course. Pre-intermediate workbook with key

Ký hiệu xếp giá
428.24 S676n 2000
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2000
Mô tả
96tr ; 28 cm
ISBN
9780194366724
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Its usefulness for the survival of a low-level student in an English - speaking environment. The book provides a package that will fit neatly in the suitcase.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001004  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3703