Business explorer 3. Student's book

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 K696b 3
Dewey
428.2402465
Xuất bản
1. - Cambridge: Oxford University Press, 2003
Mô tả
127tr ; 28 cm
ISBN
9780521754538
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh kinh doanh, tiếng Anh thương mại
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Getting in touch; Email; Crossing cultures; Working with others; Performance at work; Human resources; Business media; Communication; Time management; Corporate image; Trading; E-business; Finance; Presentations; Work in the future.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001012  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3767