Mosaic 1. Listening/speaking

Ký hiệu xếp giá
428.34 F385m 2007
Dewey
428.34
Xuất bản
Silver Ed.. - New York: McGraw-Hill Companies, 2007
Mô tả
221tr ; 26 cm
ISBN
9780071258388
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, nghe, nói
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: new challenges; cooperation and competition; relationships; helth and leisure; high tech, low tech; money matters; remarkable individuals; creativity; human behavior; crime and punishment.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001144  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13878