Developing composition skills: rhetoric and grammar

Ký hiệu xếp giá
808.042 R921d
Dewey
808.042
Xuất bản
2. - Boston: Heinle & Heinle, 2003
Mô tả
82tr ; 26 cm
ISBN
9780838426555
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, viết, từ, ngữ pháp
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: introducing the paragraph; narrating; describing; analyzing reasons; analyzing processes; comparing and contrasting; classifying; evaluating effects.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001092  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 9091