Cambridge IELTS. 2, Examination papers from the University of Cambridge Local Examinations Syndicate

Ký hiệu xếp giá
428.0076 C1785
Dewey
428.0076
Xuất bản
1. - Cambridge: Cambridge University Press, 2000
Mô tả
172tr ; 25 cm
ISBN
9780521775311
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, IELTS
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: introduction and interview; individual long turn; two way discussion.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000967  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3710