Developing skills for the TOEIC test

Ký hiệu xếp giá
428.0076 E2432d
Dewey
428.0076
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2007
Mô tả
270tr ; 26 cm + 3 CD
ISBN
8935086806692
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Toeic, tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Gerunds and infinitives; Auxiliary verbs; Subject-verbs; Subject-verbs agreement; Verb form and tenses; participial forms; Comparatives and superlatives; Negation; Pronouns and determiners; Nouns and articles; Relative clauses; Conjunctions and prepositions; Conditionals; Other possible questions.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017935  Còn  Rỗi          
200000975  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13645