Instructor's manual with answer key for Issues for today, Concepts for today, and Topics for today

Ký hiệu xếp giá
428.64 S6548
Dewey
428.64
Xuất bản
1. - Boston: Thomson/Heinle, 2005
Mô tả
165tr ; 28 cm
ISBN
9780759398160
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book provides an integrated package of resources that enables every teacher to tailor the cources to the needs of particular students.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000621  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 10396