Tune in 3: learning English through listening: student book

Ký hiệu xếp giá
428.34 R5162t 3
Dewey
428.34
Xuất bản
1. - New York; Oxford: Oxford University Press, 2007
Mô tả
92tr ; 28 cm + 1CD
ISBN
9780194471169
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng anh, nghe
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Shopping; Entertainment; Travel; Health & Fitness; Eating in & out; Occupations; Special Days; Places of interest; Transportation; Relationships; Trends; Buciness; Heroes; Adventure; Life Changes.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000912  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 15500