First certificate: practice tets with key

Ký hiệu xếp giá
428.24 O815f 2006
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Boston, Mass.: Thomson, 2006
Mô tả
224tr ; 28 cm
ISBN
9781413009804
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book helps learners become aware of FCE exam requirements, offers details about the format and language in the exam and helps learners develop the exam skills necessary for success. It also offers extensive practice in all parts of the exam, using the actual test format.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001102  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14247