Effective academic writing 2: the short essay

Ký hiệu xếp giá
808.042 S263e 2
Dewey
808.042
Xuất bản
1. - Oxford University Press, 2005
Mô tả
168tr ; 28 cm
ISBN
9780194309233
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, viết, bài luận
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Paragraph to short essay; Descriptive essays; Opinion Essays; Comparison and Contrast essays; Cause and effect essays.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000619  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14014