Effective academic writing 1: the paragraph

Ký hiệu xếp giá
808.042 S263e 1
Dewey
808.042
Xuất bản
1. - Oxford University Press, 2007
Mô tả
152tr ; 28 cm
ISBN
9780194309226
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, viết
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: The sentence and the paragraph; Descriptive paragraph; Process paragraphs; opinion paragraphs; Narrative paragraphs.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000636  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14164