Effective academic writing 3: the essay

Ký hiệu xếp giá
808.042 D2624e
Dewey
808.042
Xuất bản
1. - Oxford University Press, 2006
Mô tả
184tr ; 28 cm
ISBN
9780194309240
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, viết
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: The five-paragraph essay; Process analysis essay; Cause and effect essays; Argumentative essay; Classification essays; reaction essays.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001171  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13544