Life Lines. Intermediate. Student's book

Ký hiệu xếp giá
428.24 H9782
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Oxford; New York: Oxford University Press, 1997
Mô tả
144tr ; 30 cm
ISBN
9780194338080
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Units: modern life; fortune; your future; relationships; the law; travel; entertainment; time out; all in the mind; your health; priorities; news; regrets; success.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000842  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2358