First certificate testbuilder

Ký hiệu xếp giá
428.24 T828f 1996
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Oxford: Macmillan Heinemann, 1996
Mô tả
175tr ; 27 cm
ISBN
9780435244927
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Reading; Writing; Use of English; Listening; Speaking; Marking the practice tests.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000889  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13739