BEC vantage testbuilder

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 A442be
Dewey
428.2402465
Xuất bản
1. - Macmillan, 2004
Mô tả
175tr ; 27 cm
ISBN
9781405018364
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, thương mại, kinh doanh, Business English Certificate
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book provides students with the information and practice they need to pass BEC Vantage. It offers teachers and students an encouraging and accessible way to prepare for the exam and may be used as part of a business English course or as a self-access programme for students preparing for the exam on their own.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000940  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5928