Perfect phrases for documenting employee performance problems

Ký hiệu xếp giá
658.3125014 B8864p
Dewey
658.3125014
Xuất bản
1. - New York; London: McGraw-Hill, 2005
Mô tả
130tr ; 21 cm
ISBN
9780071454070
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
nhân viên, đánh giá, đào tạo, thuật ngữ
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Indispensable Communications Tools; Lessons from the best; Additional Tips and Techniques; Minding the gap between performance Problems and Optimum performance.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000831  Còn  Rỗi          
200000880  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 4657